Përmasat mesatare të fetusit tonë gjatë shtatzanisë

Persa i perket kesaj teme, te gjitha ne, do te deshironim te kishim nje ekograf ne shtepite tona, por me mire qe nuk e kemi, se do i luanim fene duke e matur fetusin, me shume se peshoren tone trupore pas dietave :) 

Ja pak permasa per nenat qe na lexojne: 

Java 10: 5g / 3.1-4.2cm 11: 8g / 4.4-6cm

Java12 :8-14g / 6.1cm

Java 13:13-20g / 6.5-7.8cm

Java 14: 25g / 8-9.3cm

Java 15: 50g / 9.3-10.3cm

Java16: 80g / 10.8-11.6cm

Java 17: 100g / 11-12cm

Java 18: 150g / 12.5-14cm

Java 19: 200g / 13-15cm

Java 20: 260g / 14-16cm

Java 21: 300g / 18cm

Java 22: 350g / 19cm

Java 23: 455g / 20cm

Java 24: 540g / 21cm

Java 25: 700g / 22cm

Java 26: 910g / 23cm

Java 27: 1000g / 24cm (gjatesia totale rreth 34cm)

Java 28: 1100g / 25cm (gjatesia totale rreth 35cm)

Java 29: 1250g / 26cm (gjatesia totale rreth 37cm)

Java 30: 1350g / 27cm (gjatesia totale rreth 38cm)

Java 31: 1600g / 28cm (gjatesia totale rreth 40cm)

Java 32: 1800g / 29cm (gjatesia totale rreth 42cm)

Java 33: 2000g / 30cm (gjatesia totale rreth 43cm)

Java 34: 2280g / 32cm (gjatesia totale rreth 44cm)

Java 35: 2500g / 33cm (gjatesia totale rreth 45cm)

Java 36: 2750g / 34cm (gjatesia totale rreth 46cm)

Java 37: 2950g / 35cm (gjatesia totale rreth 47cm)

Java 38: 3100g / 35cm (gjatesia totale rreth 47cm)

Java 39: 3250g / 36cm (gjatesia totale rreth 48cm)

Java 40: 3400g / 37-38cm (gjatesia totale rreth 48-50cm)

 

Natyrisht jane masa mesatare qe ndryshojne shume nga femija ne femije. 

Vetem gjinekologu mund te verifikoje rritjen korrekte te fetusit  ne periudhen e shtatzanise.

Ose burri nese di, mund dhe merr vesh te perdore ekografin. :-D

Psh masat e goces ate dite ishin rreth 17cm.

Related Articles

blog comments powered by Disqus