Në ditën e lindjes sate lulëzuan të gjitha lulet e botes.

Një fëmijë mund te ndihet vetëm para rrezikut, por nuk duhet të jetë kurrë vetëm.
Ashtu si në dashuri, edhe në marrëdhëniet e fëmijëve me prindërit, më i dobët është ai që do më shumë.
Ruso
Më lehtë është të luftosh, se sa ta rritësh një fëmijë bonjak.
Gaga
Fëmija ushqehet me qumësht dhe lëvdata.
Lambi
Fëmija e parë është vazhdimësia e kukullës së fundit.
Hygo
Fëmijët janë gjykatësit tanë të ardhshëm.
Gorki
Pija që nuk të mërzitet kurrë është uji; fruti që nuk të mërzitet kurrë është fëmija.
Indiane
Shërbimi më i madh që mund t'u bëjë fëmijëve një baba është të dojë nënën e tyre.
Merime
Fëmija është libër në të cilin lexojmë dhe në të cilin duhet shkruar.
Rosegjeri
Jepini fëmijës më shumë liri: le të vrapojë, le të kërcejë, le të jetë i lirë, le të luajë dhe të argëtohet, le të mos jetë asnjëherë në qetësi.
Ruso
Fëmijët marrin grushta që u takojnë prindërve.
Italiane
Babai duhet të jetë shok dhe person i besuar, e jo tiran i fëmijëve.
Xhoberti
Fëmijët njihen me fatkeqësitë përmes njerëzve.
Bttshlari
Në ditën e lindjes sate lulëzuan të gjitha lulet e botës.
Spanjolle

Related Articles

blog comments powered by Disqus